Zapraszamy na wystawę poświęconą Jananowi Długoszowi. Wystawa w Muzeum Ziemi Wielunskiej w dniach 17 V - 31 VIII 2015 r.

W związku z 600. rocznicą urodzin księdza Jana Długosza, wybitnego kronikarza dziejów Polski, dyplomaty, wychowawcy synów królewskich, fundatora świątyń oraz dobrodzieja wielu instytucji kościelnych, Muzeum Ziemi Wieluńskiej zaprasza na wystawę Jan Długosz i jego czasy.

Wystawa ta powinna mieć szczególne znaczenie dla mieszkańców Wielunia w związku z faktem identyfikowania się Długosza przez całe dorosłe życie z naszym regionem. Na ekspozycji poprzez inscenizację dworku Długoszów w Niedzielsku nawiązano do czasów dzieciństwa Kronikarza. Warto podkreślić, iż Długosz we wszelkich sporządzanych przez siebie dokumentach podpisywał się Jan Długosz z Niedzielska. Na wystawie prezentujemy niezwykle cenne muzealia ściśle związane z bohaterem tej ekspozycji oraz z wiekiem XV, kiedy to ks. Długosz żył.

 Najwięcej pamiątek zgromadzonych na wystawie wiąże się z probostwem Długosza w kościele św. Marcina w Kłobucku (lata 1434-1448), którego budowę dziejopis zresztą sfinansował. To ufundowany przez niego i zachowany w dobrym stanie ornat z haftowanymi wizerunkami Chrystusa, Marii i świętych Jana, Hieronima, Grzegorza i Augustyna oraz prawdziwy rarytas gotyckiego rzemiosła – pozłacany kielich mszalny. Wraz z bronią, ceramiką i fragmentem kamiennego detalu architektonicznego z wieluńskiej fary z wyobrażeniem Jezusa Pantokratora. Stanowią one bezcenne pamiątki po XV stuleciu, zamykającym epokę średniowiecza. Jan Długosz był jej czołowym reprezentantem, choć wszechstronność jego poczynań i zainteresowań zapowiadała renesans, podobnie jak jego dzieła historyczne z pisanymi od 1455 roku do śmierci Rocznikami na czele. 12 ksiąg obejmuje dzieje państwa polskiego od czasów najdawniejszych po współczesne Długoszowi – dzieje pisane z perspektywy duchownego, uzależnionego od okoliczności i mocodawców, postrzegającego świat z średniowiecznej perspektywy. Dzieje na tyle kontrowersyjne dla kolejnych polskich władców, że wydane drukiem dopiero w 1614 roku w łacińskim oryginale, zaś w polskim przekładzie w latach 80. XIX wieku (w drugiej części wieluńskiej wystawy zaprezentowane zostały dwie ręcznie pisane księgi Roczników z XVI wieku, wypożyczone z Biblioteki Kórnickiej PAN. Wśród zabytków na salach wystawowych możemy jeszcze wymienić: Rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, XV w., Ryciny i litografie XIX-wieczne przedstawiające m. in.: Sukiennice krakowskie, krużganki Biblioteki Jagiellońskiej, kościół św. Stanisława na Skałce, portrety J. Długosza oraz popiersia J. Długosza Wśród zabytków, ze względu na związki rodu Długoszów z ziemią wieluńską i samym Wieluniem, należy wyróżnić obiekty pozyskane podczas badań archeologicznych m.in. na miejscu wieluńskiej fary, w której to świątyni pochowano rodziców Kronikarza. 

Zapraszamy na stronę Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Muzeum Wieluń